Trať 149 Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

    Investor: SŽDC, s. o., SSZ Praha
    Termín realizace: 5/2017 - 10/2018

    Trať č. 149 je dlouhá 53 kilometrů a vede z velké části přes Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les. Traťová rychlost je zde 60 km/h. Na trati byla však místa, kde vlaky musely jezdit mnohem pomaleji, a to se díky stavbě podařilo odstranit. V současné době jízda mezi oběma lázeňskými centry trvá jen hodinu a čtvrt.  

    Modernizaci železničního svršku a spodku jsme provedli na přibližně polovině délky trati. Vzhledem ke směrovým poměrům byly v obloucích použity ocelové pražce tvaru Y. V úsecích, kde došlo k výměně železničního svršku, byla zřízena bezstyková kolej, která umožňuje klidnější jízdu. Rekonstrukcí dále prošlo 25 přejezdů, 19 mostů a 53 propustků.

    SŽDC využila nepřetržitých výluk na trati také k rekonstrukci mostu v km 48,927. Stávající konstrukci naše divize mostních staveb zdemolována a na jejím místě vystavěla novou s délkou přemostění 15 metrů. Součástí úpravy silniční komunikace I/20 procházející pod mostem bylo vybudování dvou plnohodnotných silničních pruhů o šířce tří metrů, podjezdná výška je nově 4,8 metru. Tím došlo k významnému zvýšení bezpečnosti zejména silniční dopravy.