Povodně
 
Odstraňování povodňových škod v obvodu SDC České Budějovice úsek Blatná - Nepomuk
 
Objednatel:
České dráhy, s.o., DDC o.z., SDC České Budějovice

Zhotovitel:
EDIKT a.s. České Budějovice

Dále spolupracovali:
Stavební geologie-Geotechnika a.s., regionální pracoviště České Budějovice
Waltec Blansko
Integral České Budějovice
Stavební odbor DDC ČD


Opravované tratě:
Veselí nad Lužnicí - České Velenice
České Budějovice - Plzeň
České Budějovice - Benešov u Prahy
Blatná - Nepomuk
Březnice - Strakonice
Nejvíce poškozená trať v obvodu SDC České Budějovice byla trať číslo 191 Blatná - Nepomuk.
Jedná se o trať regionální, celková délka poškození na této trati činila cca 900 metrů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
  • práce na stavbě byly zahájeny 14.10.2002
  • bylo demontováno a odvezeno hruba 900 m zdeformovaných kolejových polí
  • při budování násypů bylo přesunuto zhruba 70 000 t kameniva
  • práce probíhaly nepřetržitě po dobu 47 dní ve 12 hodinových pracovních směnách
  • na stavbě pracovalo v průměru 38 pracovníků
  • v průběhu výstavby 3 x stoupla hladina okolních potoků až na minimálně 20ti letou vodu, což přineslo nemalé komplikace včetně přerušení výstavby
 povodeň
  zničila železniční trať
 13.8.2002

 první vlak
  po opravené trati projel
 29.11.2002 v 15.00 hodin
foto <